• ATELIER SZTUKI

    CAMILLE PISSARRO – IMPRESJONISTA ŻYCIA

    10 lipca 1830 roku na świat przyszedł Ojciec Impresjonizmu – Camille Pissarro. Widział piękno tam, gdzie inni go nie dostrzegali. Jak sam mawiał: “Wszystko jest piękne, wystarczy umieć dobrze spojrzeć”. Tak też robił. Tworzył swe prace niezależnie od opinii innych.…