BIBLIOTEKA MARZEŃ

PAUL VALÉRY POETA DOSKONAŁY

Poeta. Eseista. Autor książki o Degas, a także prac “Mój Faust”, “Dusza i taniec”.
Paul Valéry- Członek Akademii Francuskiej, uhonorowany został komandorią Orderu Odrodzenia Polski.Poezja była dla niego świętością. Mówił: “Pod nazwą poezji rozumiane są dwie różne rzeczy, które jednak w pewnym punkcie łączą się ze sobą. Poezja – takie jest jedno znaczenie wyrazu – jest sztuką opartą na mowie. Ale ma też znaczenie ogólniejsze, bardziej rozpowszechnione, trudne do zdefiniowania, bo znacznie bardziej nieokreślone: wyraża pewien stan umysłu.”
Zmarł 20 lipca 1945 roku w wieku 74 lat.

Paul Valéry