ATELIER SZTUKI

GERHWIN JAKO AMERYKANIN W PARYŻU

“Amerykanin w Paryżu” – takich filmów już nie ma!
Obraz z 1951 roku powstał na podstawie poematu symfonicznego George’a Gershwina z 1928. Na ekranie widzimy Gene Kelly oraz Leslie Caron.


To jego wspomnienia z pobytu w Paryżu stały się inspiracją do stworzenia dzieła.
W oryginale Gershwin użył nawet prawdziwych odgłosów ulicy, by spotęgować realizm odczuć słuchacza,
Dziś obchodzimy rocznicę śmierci twórcy, który odszedł 11 lipca 937 roku.