BIBLIOTEKA MARZEŃ

CHRONOLOGIA SZTUKI – RECENZJA

Ciekawie przedstawione dzieje historii sztuki to klucz do sukcesu. Zaprezentować losy na tle politycznym, gospodarczym, społecznym i oczywiście kulturowym tak, by zainteresować nimi jak najszerszą grupę odbiorców powinno stanowić podstawowy cel w tworzeniu pozycji z zakresu albumów naukowych.

Taką książką niewątpliwie jest praca z Wydawnictwa Arkady „Chronologia sztuki”. Dzieło pod redakcją Iain’a Zaczka stanowi próbę ukazania malarstwa od prehistorii aż do roku 2017. Wszystko natomiast przedstawione jest na osi czasu!

CHRONOLOGIA SZTUKI

Każdy rozdział zaczyna się krótkim wstępem prezentującym daną epokę, by wraz z następną stronicą ukazać najważniejsze prace w kontekście dziejów konkretnego państwa. Dzięki temu uzyskujemy informację nie tylko o danym obrazie, ale i panujących wówczas władcach, rozegranych wojnach, ważnych wydarzeniach społecznych, literackich, muzycznych. Całość jest naprawdę dobrze i czytelnie zgrana nawet dla osoby, która nie jest znawcą sztuki.

Zgodnie ze słowami Josha Reynolds’a, który jest cytowany we wstępie: „Nic nie może pojawiać się z niczego”, tak i w sztuce jedno wynika z drugiego. I to właśnie próbują zaprezentować twórcy albumu. Jest to niezwykle istotne, gdy chcemy poznać dzieło sztuki, które przecież nie powstaje w próżni. Jest nie tylko odbiciem duchowym samego twórcy, ale i czaso-przestrzeni, w której był tworzony.  Dotyczy to zarówno sztuki najdawniejszej jak słynne malowidła z Lascaux czy Altamiry, jak i prac średniowiecza, odrodzenia, secesji czy też współczesnych dzieł.

CHRONOLOGIA SZTUKI

Zważywszy, iż książka powstała w Wielkiej Brytanii, spora część pozycji jest poświęcona właśnie sztuce angielskiej (zwłaszcza w wieku XX). Ale jeśli dobrze poszukacie, to znajdziecie również dzieła polskie. Domyślacie się czyje prace zwróciły uwagę autorów?

„Chronologia sztuki” jest oczywiście bardzo dobrze zilustrowana. Kolorowe zdjęcia przybliżają nas do opisów. To przecież atut albumów Arkady.

CHRONOLOGIA SZTUKI

Na końcu książki znajdziecie słownik podstawowej terminologii oraz źródła fotografii, co może okazać się bardzo przydatne, jeśli będzie chcieli zobaczyć dzieła na własne oczy.

Wykorzystajcie jeszcze długie wieczory i zanurzcie się w sztuce na przestrzeni wieków.

 

CHRONOLOGIA SZTUKI

Redakcja Iain Zaczek

Wydawnictwo Arkady 2019